Home
Hướng Dẫn
TỔNG HỢP KHÍ CÔNG CÁC NHÂN VẬT
Khí Công Đao Khách
TT Hình Tên Khí Công Mô Tả Yêu Cầu
1 Lục Phách Hoa Sơn Tăng sức tấn công cho bản thân nhân vật Cơ bản Lv.1
2 Nhiếp Hồn Nhất Kích Khi phát động có tỷ lệ hấp huyết 3% HP khoảng 10 giây khi PK. Cơ bản Lv.1
3 Liên Hoàn Phi Vũ Tăng khả năng xuật hiện chiêu liên hoàn Cơ bản Lv.1
4 Cuồng Phong Vạn Phá Phát động giận dữ, gia tăng thời gian giận dữ Cơ bản Lv.1
5 Kim Cang Bất Hoại Nâng cao lực phòng ngư, uy lực phòng thủ, sinh mệnh bản thân Cơ bản Lv.1
6 Bá Khí Phá Giáp Khi phát động giảm 20% giáp phòng thủ của đối phương Thăng chức 1
7 Khí Trẩm Đan Điền Tăng sinh mệnh, phòng thủ võ công, dự vào Phong thủ Thăng chức 1
8 Chân Vũ Tuyệt Kích Khi tấn công bằng skill có khả năng tăng cao sát thương Thăng chức 2
9 Tứ Lưỡng Thiên Kim Khi phát động có tỷ lện phản lại sát thưởng đã nhận Thăng chức 3
10 Ám Ảnh Sát Kích Khi phát động sát thương gây thêm 20% cho đối phương Thăng chức 4 - 80
11 Mãnh long sát trận Khi phát động sát thương gây thêm 30% cho đối phương Thăng chức 4 - 90
12 Toàn Phong Nhất Đao Lực công kích clvc có khả nâng tăng phạm vi (quái) Thăng chức 5
13 Thiết Huyết Phụng Linh Khi tấn công quái, xác xuất tăng 10% phòng thủ 30% clvc trong 10s Thăng thiên 1
14 Hồi Quy Phẫn Nộ Khi phát động cùng Tứ Lưỡng Thiên Kim có khả nâng phản dame x2 đã nhận Thăng thiên 2
15 Hoả Long Chi Hỏa Tăng sát thương của Mãnh long sát trận Thăng thiên 3
16 Thanh Xà Xuất Động Khi tấn công có khả nấng làm đổi thủ câm lặng trong 3s Thăng thiên 4-1
17 Hồng Nguyệt Cuồng Phong Khi xuất hiện tăng uy lực phẩn nộ trong 3s Thăng thiên 4-2
18 Thái Âm Cô Độc Khi sức hiện, vông hiệu khả năng hồi máu đối phương 3 giây Thăng thiên 5-1
19 Hỏa Long Pháp Chiếu Tăng tỷ lệ xuất hiện hỏa long sát trận và khi công toàn phong nhất đao Thăng thiên 5-2
20 Họa Long Điểm Tinh Mõi điểm khí công tăng 2% HP dựa theo phòng thủ. Thăng thiên 6-1
21 Tinh Kim Bạch Luyện Giảm bớt sát thương Huyền Bí Phương Cương hiệu quả Thăng thiên 6-2
22 Huyền Bí Phương Cương Giảm bớt sát thương Tinh Kim Bạch Luyện hiệu quả Thăng thiên 6-3
    + Bạn có thể tham khảo cách build kc cho đao khách PK tại đây

Tên sản phẩm:

Hiệp Khách Giang Hồ

Thiết bị tương thích:

Máy tính PC, Laptop

Cấu hình:

Ram 4GB - Pentium G trở lên

Dung lượng yêu cầu:

15GB

Bạn chưa có tài khoản?

Đăng ký ngay

Bạn đã có tài khoản?